Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

Κωδικός: 
8178
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι προγραμματιστές συνήθως εκπαιδεύονται έτσι ώστε όταν αναπτύσσουν υπολογιστικά συστήματα, να έχουν στο μυαλό τους την απαιτούμενη λειτουργικότητα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την ασφάλεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά συστήματα να περιέχουν αδυναμίες, τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτούν κακόβουλοι χρήστες με συνέπειες ιδιαίτερα επιζήμιες είτε: α) για τους οργανισμούς που διαθέτουν τα συστήματα αυτά, αλλά και β) για τους χρήστες τους.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα, θα κατανοήσουν αρχικά όλους τους βασικούς ορισμούς σχετικά με την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Επιπλέον, θα μπορούν να αναγνωρίζουν άμεσα τις αδυναμίες ενός ευπαθούς συστήματος, ενώ θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να το προστατέψουν. Τέλος, θα διδαχθούν τις πιο μοντέρνες τεχνικές ανάπτυξης ασφαλούς λογισμικού, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, και γενικότερα όλα όσα χρειάζονται για να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα.