Διοίκηση Ποιότητας

Κωδικός: 
8130
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών ενός οργανισμού έχουν μεγάλη σημασία διότι καθορίζουν όχι μόνο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών / χριστών, αλλά και την οικονομική απόδοση και την επιβίωση ακόμα του οργανισμού. Η ποιότητα είναι ένας παράγοντας διαφοροποίησης στην αγορά, όπως και το κλειδί της βελτιστοποίησης των πόρων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.

Η διαχείριση ποιότητας περνάει από μια σαφή στρατηγική, μια προσαρμοσμένη οργάνωση, μια διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που έχει συνείδηση της συμβολής του καθενός, μια γνώση και εφαρμογή ειδικών μεθόδων καθώς και μια πειθαρχία διαχείρισης που εκτείνεται σ' όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Μια επαγγελματική διαχείριση της ποιότητας είναι σήμερα τόσο σημαντική όσο και η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ή ένας οποιοσδήποτε τομέας του μάνατζμεντ.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές ενός πελατο-κεντρικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όπου η ολική ποιότητα και η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε οργανισμού.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Ορισμός βασικών εννοιών της διαχείρισης ποιότητας
  • Στατιστικός έλεγχος διεργασιών – ΣΕΔ: Μέτρηση ποιότητας - πού και πώς, ΣΕΔ - προέλευση και μαθηματικά θεμέλια, διαγράμματα ελέγχου και ικανότητα διεργασίας.
  • Επισκόπηση των εργαλείων και μεθόδων διαχείρισης ποιότητας.
  • Πανόραμα των προγραμμάτων ποιότητας: Παρουσίαση διαφορετικών προτύπων ποιότητας και "πλαίσια αρίστευσης" - ISO 9001 και 14000, EFQM. Διεργασίες Ποιότητας.
  • Στρατηγική, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων για την διοίκηση ποιότητας.