Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

Κωδικός: 
8112
Εξάμηνο: 
2ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι διττός: 1) να αποκτήσουν οι φοιτητές ολιστική γνώση της επιχείρησης ερχόμενοι σε επαφή με θέματα που διέπουν διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες και με σύγχρονα αντικείμενα στη διοίκηση και τεχνολογία και 2) να εξοικειωθούν οι φοιτητές με μεθοδολογίες πραγματοποίησης ερευνητικών εργασιών.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

 • Επιχείρηση, επιχειρηματίας, επιχειρηματικότητα
 • Διαχείριση της καινοτομίας και ανάπτυξη νέου προϊόντος
 • Μάρκετινγκ και ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Πληροφορική και πληροφοριακά συστήματα
 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Διοίκηση παραγωγής
 • Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Απασχόληση: ευελιξία ανθρώπινων πόρων
 • Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων
 • Επιχείρηση και φυσικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Μεθοδολογία πραγματοποίησης έρευνας