Οργανωσιακή Ψυχολογία

Κωδικός: 
8127
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η οργανωσιακή ψυχολογία αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Χρησιμοποιώντας θεωρίες και ερευνητικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών μελετάει εις βάθος τον εργαζόμενο και την αλληλεπίδρασή του με το εργασιακό του περιβάλλον, εξετάζοντας παράλληλα και τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία εισαγωγή στο χώρο της οργανωσιακής ψυχολογίας σε συνέχεια και συμπληρωματικά μαθημάτων όπως η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και η Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία. Oι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της οργανωσιακής ψυχολογίας με σκοπό να εργαστούν πιο αποδοτικά στις σύγχρονες επιχειρήσεις και να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους.

Το περιεχόμενο του μαθήματος στηρίζεται στην ανάλυση των βασικών αρχών και εφαρμογών της οργανωτικής ψυχολογίας. Οι επιμέρους κλάδοι-ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι η ψυχομετρική αξιολόγηση και μέτρηση των ατομικών διαφορών, η κοινωνική ψυχολογία, η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος, κλπ.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή – Βασικές έννοιες: Το ξεκίνημα και η εξέλιξη της Οργανωσιακής Ψυχολογίας - Προβολή video (Ντοκιμαντέρ)
 • Ψυχομετρική Αξιολόγηση στην Οργανωσιακή Ψυχολογία – Ψυχολογία των ατομικών διαφορών – Νοημοσύνη -Ερωτηματολόγιο Γνωστικών Ικανοτήτων - Προβολή video (Ντοκιμαντέρ)
 • Ψυχολογία των ατομικών διαφορών – Προσωπικότητα - Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
 • Ψυχολογία των ατομικών διαφορών – Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Μάθηση – Απόδοση αιτιών συμπεριφοράς
 • Προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντίληψη - Προβολή video (Ντοκιμαντέρ)
 • Στάσεις, επαγγελματική ικανοποίηση και θετικές εργασιακές συμπεριφορές
 • Ένταξη, κοινωνικοποίηση στον οργανισμό και το Ψυχολογικό Συμβόλαιο
 • Εργασιακή Απόδοση και αρνητικές εργασιακές συμπεριφορές - Προβολή Video 
 • Επαγγελματικό άγχος και εργασιακή εξουθένωση – Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Άγχους που θα συμπληρωθεί στην τάξη - Προβολή video
 • Δυναμική και διεργασίες ομάδας στο χώρο εργασίας – Ερωτηματολόγιο Τύπων Ομαδικής Εργασίας