Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Κωδικός: 
8174
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Οι  φοιτητές  εισάγονται  στις  βασικές  έννοιες  και  εργαλεία  της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής αναλύσεως. Το 40% της διδακτέας ύλης αναφέρεται στη μικροοικονομική και το 60% στη μακροοικονομική ανάλυση.

Συγκεκριμένα, στη μικροοικονομική  ανάλυση θα  καλυφθούν  οι εξής θεματικές ενότητες:

 1. Βασικές οικονομικές έννοιες. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς.
 2. Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Επιλογές του παραγωγού και αποφάσεις προσφοράς.
 3. Θεωρία  της  παραγωγής,  του  κόστους  και  της  προσφοράς  αγαθών βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Μορφές αγοράς και κοινωνική ευημερία. Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
 4. Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική  των  ρυθμιστικών  παρεμβάσεων  του  κράτους.  Ατέλειες και  αποτυχίες  της αγοράς.

Στη μακροοικονομική ανάλυση καλύπτονται οι εξής θεματικές ενότητες:

 1. Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προϊόν και συνολική ζήτηση. Προσδιορισμός του εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
 2. Δημοσιονομική πολιτική και πολλαπλασιαστές.
 3. Χρήμα, τράπεζες και άσκηση νομισματικής πολιτικής.
 4. Πληθωρισμός, ανεργία και οικονομικές διακυμάνσεις.
 5. Διεθνές εμπόριο, διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική. Συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών και ανταγωνιστικότητα. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
 6. Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική). Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας. Προσδιορισμός τιμών και μισθών και προσαρμογή σε διαταραχές βραχυχρονίως (υπόδειγμα IS-LM) και μακροχρονίως (υπόδειγμα MDS-AS).
 7. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ενιαία αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ζώνη κοινού νομίσματος.
 8. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού, πρωτογενές αποτέλεσμα και βιωσιμότητα δημοσίου χρέους.