Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
8103
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Η Διοίκηση ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης αλλά και ως πρακτική είναι σημαντική διότι συνδέεται με την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και ευρύτερα των οργανώσεων, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο την ζωή των ανθρώπων που κινούνται μέσα και έξω από αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, με την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν σε βάθος θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές της Διοίκησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με: (α) την Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο ασκείται η διοίκηση, (β) τη λήψη αποφάσεων και το στρατηγικό σχεδιασμό (γ) την οργανωτική αρχιτεκτονική της οργάνωσης, και (δ) την ανάλυση ζητημάτων ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει μια γενική εισαγωγή στις έννοιες και εργαλεία του Μάνατζμεντ. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα 1: Επισκόπηση των θεμελιωδών λειτουργιών της διοίκησης και του ρόλου των διοικητικών στελεχών. Επισκόπηση του επιστημολογικού υπόβαθρου της Διοικητικής θεωρίας.
Ενότητα 2: Ανάλυση των συνιστωσών του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Ανάδειξη των ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση διοίκησης.
Ενότητα 3: Ανάλυση του ρόλου του διοικητικού στελέχους ως φορέα λήψεως αποφάσεων και της λειτουργίας του σχεδιασμού.
Ενότητα 4: Ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με την οργανωτική δομή και, την άσκηση ελέγχου.
Ενότητα 5: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσία