Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Κωδικός: 
8114
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΤΣΩΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου της σύγχρονης Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ).

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση της σπουδαιότητας των ανθρωπίνων πόρων ως στρατηγική παράμετρο διαρκούς επιτυχίας
 • Η κατανόηση των κύριων ζητημάτων της ΔΑΠ στο σύγχρονο περιβάλλον
 • Η απόκτηση εννοιών, αρχών και μεθόδων προσέγγισης και αντιμετώπισης των ζητημάτων της ΔΑΠ

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

 • Εισαγωγή στη ΔΑΠ
 • Ανάλυση εργασίας
 • Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων
 • Πρόσληψη-Επιλογή προσωπικού
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Συστήματα αμοιβών και κινήτρων
 • Εκπαίδευση/ ανάπτυξη εργαζομένων
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Διοίκηση Αλλαγών