Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Κωδικός: 
8115
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΒΑΣΙΑ

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη της σύγχρονης γνώσης που αφορά στην περιγραφή, στην εξήγηση και στη διαχείριση των ατομικών και ομαδικών συμπεριφορών στο χώρο των οργανώσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας διοίκησης των ανθρώπων ως άτομα και ως ομάδες.

Μέσω του μαθήματος οι σπουδαστές μπορούν να:

 • Κατανοούν το χαρακτήρα και τις στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων στο χώρο της εργασίας
 • Αποκτούν το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της ηγεσίας
 • Παρακινούν τους συνεργάτες τους
 • Αναπτύσσουν αποτελεσματικές ομάδες
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά
 • Κατανοούν την εταιρική κουλτούρα

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

 • Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Εργασιακές Στάσεις & Συμπεριφορές
 • Ηγεσία
 • Παρακίνηση
 • Δυναμική της Ομάδας
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα
 • Διοίκηση της Αλλαγών
 • Ενδυνάμωση
 • Μαθαίνουσα Οργάνωση