Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός: 
8105
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μέσα από το μάθημα οι φοιτητές θα μπορέσουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τις αρχές της επιστήμης της πληροφορικής, τις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών και τον προγραμματισμό τους. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει:

  • Να κατανοήσουν οι φοιτητές της βασικές αρχές της επιστήμης της πληροφορικής.
  • Να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και αρχές υπολογισμών, διαχείρισης της πληροφορίας, υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικού, προγραμματισμού και δικτύων/τηλεπικοινωνιών.
  • Να εξοικειωθούν με βασικές δεξιότητες προγραμματισμού στη γλώσσα προγραμματισμού Java.
  • Να εισάγει τους φοιτητές στη φύση των υπολογιστικών προβλημάτων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

Αρχές πληροφορικής, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λογισμικό, Αλγόριθμοι, Αρχές Διαδικασιακού Προγραμματισμού, Προγραμματισμός σε γλώσσα Java, Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ασφάλεια.