Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή

Κωδικός: 
8136
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Στόχος του μαθήματος είναι να μεταφέρει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα από τα μαθήματα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Θα εισαγάγει τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Στρατηγικής & Ανθρωπίνων Πόρων στην πρακτική εφαρμογή των βασικότερων εννοιών παρέχοντάς τους πραγματικά εργαλεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα εργαζόμενοι σε ένα τμήμα ΔΑΔ. Συνεπώς, ο προσανατολισμός του μαθήματος θα είναι περισσότερο εφαρμοσμένος/πρακτικός παρά θεωρητικός. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει πλέον πλήρη και σφαιρική γνώση του αντικειμένου και των καθημερινών λειτουργιών της ΔΑΔ.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
  • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
  • Συστήματα προσέλκυσης - επιλογής προσωπικού (π.χ. Συνέντευξη, κέντρα επιλογής, αντιδράσεις υποψηφίων)
  • Συστήματα Διοίκησης απόδοσης (π.χ. Σχεδιασμός & ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης, αξιολόγηση 360ο, career paths, succession planning)
  • Συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού (π.χ. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, αξιολόγηση της εκπαίδευσης, μεταφορά της εκπαιδευτικής γνώσης στην πράξη)
  • Παρακινώντας και ανταμείβοντας τους εργαζομένους στην πράξη (π.χ. Συστήματα αμοιβών και παροχών, ενδυνάμωση, non-financial incentives)
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε παγκόσμια κλίμακα
  • Η έννοια της καριέρας και της σταδιοδρομίας
  • Οργανωσιακή αλλαγή και αντίσταση στην αλλαγή