Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)

Κωδικός: 
8165
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν και να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας και μοντελοποίησης ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε προβλήματα της επιστήμης και της τεχνολογίας της διοίκησης. Μέρος του μαθήματος θα ασχοληθεί με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της στατιστικής ώστε να οδηγήσει ομαλά στην κατανόηση των μεθόδων της παλινδρόμησης οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην οικονομία και την διοίκηση.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Εκτιμιτική: μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, εκτιμητές κατά Bayes.
  • Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων: βασικές ένοιες και παραδείγματα 
  • Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εφαρμογές του απλού γραμμικού υποδείγματος σε προβλήματα της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης.
  • Ανάλυση διακύμανσης: βασικές έννοιες και εφαρμογές μη τη χρήση λογισμικού.
  • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση: εκτίμηση, θέματα πολυσυγγραμικότητας, εφαρμογές με τη χρήση λογισμικού.