Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Κωδικός: 
8152
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διδάσκων: 

Η ραγδαία αύξηση του όγκου των πληροφοριων οι οποίες παρέχονται με τη μορφή ψηφιακού περιεχομένου προσβάσιμου μέσα από διαφορετικές εφαρμογές αλλά και διαφορετικές πλατφόρμες (διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα κλπ) έχει αναδείξει την ανάγκη διαχείρισης του έτσι ώστε να λαμβάνεται από τον τελικό χρήστη με αποτελεσματικό και εύχρηστο τρόπο. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύονται οι βασικές έννοιες της εμπειρίας χρήστη (user experience), της διάδρασης και του νοητικού/ψυχολογικού μοντέλου βάσει του οποίου γίνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη-υπολογιστή. Έμφαση δίνεται στις αρχές και κανόνες ευχρηστίας που διέπουν τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών σε διάφορα περιβάλλοντα καθώς και στις μεθόδους αξιολόγησης ευχρηστίας. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται εξελιγμένες μέθοδοι και τεχνικές βελτίωσης της εφαρμογής/συστήματος με πρακτικά παραδείγματα στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έμφαση δίνεται σε μεθόδους και αλγόριθμους εξατομίκευσης περιεχομένου, ανάλυσης δεδομένων με χρήση κατάλληλων εργαλείων (google analytics), βελτίωσης της διεπαφής με χρήση πειραματικών τεχνικών (a/b testing), βελτίστοποίηση της θέσης ενός site σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization), αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών.

Οι γνωσιακοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση των θεμελιωδών συστατικών της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή και της έννοιας της διάδρασης.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων υπό το πρίσμα της ευχρηστίας.
 • Η ικανότητα υλοποίησης εύχρηστων διεπαφών και πρωτοτύπων.
 • Η μεθοδολογική αξιολόγηση και επανασχεδιασμός διεπαφών διαδραστικών συστημάτων.
 • Η κατανόηση και εφαρμογή τεχνικών ανάπτυξης ευφυών διεπαφών οι οποίες προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά των χρηστών (προσαρμοστικές διεπαφές).
 • Η κατανόηση των δυνατοτήτων της ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός web site (google analytics, a/b testing, SEO κλπ).

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

Ενότητα 1: Θεμελιώδη θέματα της επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή

 • Βασικές έννοιες – ο άνθρωπος ως επεξεργαστής πληροφορίας – η σημασία της ΕΑΥ
 • Διάδραση/διαδραστικότητα, στυλ αλληλεπίδρασης, απ’ ευθείας χειρισμός

Ενότητα 2: Αξιολόγηση διεπαφών

 • Κανόνες σχεδίασης
 • Ευρετική, γνωσιακό περιδιάβασμα, πειραματική αξιολόγηση

Ενότητα 3: Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση

 • Ανάλυση απαιτήσεων
 • Oργάνωση περιεχομένου, αρχιτεκτονική της πληροφορίας,
 • Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου (CMS: Joomla)
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπου
 • Υλοποίηση σε Desktop, Web, Mobile

Ενότητα 4: Εξελιγμένες μέθοδοι αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου

 • Στρατηγικές πειστικότητας και επιρροής για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης θέσης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization)
 • Ανάλυση δεδομένων ιστότοπων (Google Analytics)
 • Recommender and Social recommender Systems