Προκηρύξεις

 • 12-09-2022
  Αθήνα : 12-09-2022 Αριθμ. Πρωτ.: 5000 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων, χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: Εισαγωγή στην Πληροφορική Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης (διδασκαλία κατά το ήμισυ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού
 • 25-08-2022
  Αθήνα : 25-08-2022 Αριθμ. Πρωτ.: 4397   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 28939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1890/10-8- 2022 (τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1125/9-3-2022 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις
 • 27-07-2022
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022–2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501». Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • 07-06-2022
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 9η συνεδρίασή της 25ης/05/2022, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων. Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 09-05-2022
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, η Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ)  προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών. Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ). Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΟΠΑ, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Βρίσκονται μετά το δεύτερο
 • 08-02-2022
  Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΤηλέφωνο : 210 8203110email: cs@aueb.gr Αθήνα : 07/02/2022 Αριθμ. Πρωτ.: 577 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος, εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: Ανάλυση και Μοντελοποίηση
 • 08-10-2021
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/28305-21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5092458 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901.
 • 07-10-2021
  Αριθμ.πρωτ.: 4631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων,  του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: Ηλεκτρονική Μάθηση και
 • 04-10-2021
  Αριθμ. Πρωτ: 10742 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/09/2021), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα: Transfer of learning in digital professional life long learning environments (Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια, Αγγ. Πουλυμενάκου, akp@aueb.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2021 αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών
 • 28-09-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/9/2021), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σελίδες