Προκηρύξεις

  • 29-09-2015
    Το ΟΠΑ, για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος ΔΕΤ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι». Last updated: 29/09/2015 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι

Σελίδες