Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην συνεδρίαση της 23/1/2017, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων σε ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους Καθηγητές του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι, που θα πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc, MBA) θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2017 τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού του Τμήματος (κα. Αφροδίτη Κομπολίτη, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 805, τηλ. 210 8203659).

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλώ να επισκεφτούν πρώτα και να διαβάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του ΔΕΤ, όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο ΔΕΤ. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού του Τμήματος ή στους Καθηγητές του Τμήματος που είναι υπεύθυνοι για τα παραπάνω ερεευνητικά θέματα.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση-προκήρυξη για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών.