Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 12η συνεδρίασή της 15/5/2024, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων.

Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά