Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 17/01/2024
Αρ. πρωτ.: 428

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003167 και για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024.

Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος