Ευκαιρίες Υποτροφιών

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων απέστειλε επιστολές που αφορούν Προγράμματα Υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού

Last updated: 26/04/2012

Το Υπυργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων απέστειλε τις ακόλουθες επιστολές που αφορούν Προγράμματα Υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού: