Αποφοιτώντας από το Τμήμα

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των αποφοίτων μας που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία, γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην  προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Η διεθνής αναγνώριση ενός Τμήματος και των Καθηγητών αυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ). στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά μόνο για τα τελευταία πέντε έτη να αναφέρουμε τα Πανεπιστήμια: Ηarvard, MIT, Princeton, Yale, Chicago, Penn, Rochester, Cambridge, Oxford, LSE, UCL, Warwick).