Έκδοση Ειδικής Ταυτότητας Δωρεάν Σίτισης για τους Πρωτοετείς Φοιτητές με Μετεγγραφή

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή μπορούν να καταθέσουν αίτηση για έκδοση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, καθημερινά 08:00-18:00 και μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019. Όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/σίτιση.