Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 09/04/2019

Ακολουθεί η κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν από τη 2η Πρόσκληση  να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

1

8160131

GROUPE ESC TROYES

30 (W 2019-20)

2

8160088

SODERTORN UNIVERSITY

30 (S 2019-20)

3

8170132

TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG

30 (S 2019-20)

4

8170196

SODERTORN UNIVERSITY

30 (W 2019-20

5

8160021

SODERTORN UNIVERSITY

30 (S 2019-20)

6

8160060

GROUPE ESC TROYES

30 (W 2019-20)

7

8160080

LINNAEUS UNIVERSITY

30 (W 2019-20)

8

8150101

UNIVERSITY OF MUENSTER

30 (S 2019-20)

9

8170045

HASSELT UNIVERSITY

30 (S 2019-20)

10

8170072

SODERTORN UNIVERSITY

30 (W 2019-20)

11

8160077

PHILIPPS-UNIVERSITAT MARBURG

30 (S 2019-20)

12

8170202

SODERTORN UNIVERSITY

30 (W 2019-20)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.