Κατεύθυνση: Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η κατεύθυνση της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την κατανόηση του ρόλου της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του μάρκετινγκ στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην σύγχρονη, παγκόσμια αγορά.

Μαθήματα:

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, 7ο εξάμηνο

Διοίκηση Καινοτομίας, 7ο εξάμηνο

Διεθνές Μάρκετινγκ, 8ο εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα , 8ο εξάμηνο