Διεθνές Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5638
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση: 
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/ριες τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές, τις τεχνικές ανάλυσης του διεθνούς περιβάλλοντος, τη σημασία συλλογής πληροφοριών και βασικών πηγών δεδομένων για τις διεθνείς αγορές, τον τρόπο επιλογής, εισόδου και τμηματοποίσης των διεθνών αγορών και το σχεδιασμό μιας διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Παγκοσμιοποίηση
 • Διαδικασία διεθνοποίησης
 • Διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ
 • Τμηματοποίηση διεθνών αγορών
 • Επιλογή διεθνών αγορών
 • Έρευνα για διεθνείς αγορές
 • Τρόποι εισόδου στις διεθνείς αγορές
 • Πολιτική προϊόντος για διεθνείς αγορές
 • Στρατηγικές τιμολόγησης για διεθνείς αγορές
 • Στρατηγικές προβολής στις διεθνείς αγορές
 • Στρατηγικές διεθνών καναλιών διανομής