Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ           

Στους φοιτητές του τμήματος δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα  να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο ΟΠΑ. Το τμήμα ακολουθεί τις διαδικασίες και οδηγίες του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ, όπως αναφέρονται στον σχετικό ιστότοπο https://www.aueb.gr/el/internship/.  Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αξιολογείται και αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής (ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του τμήματος).Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους). Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

                          

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ανακοίνωση Εαρινή Περίοδος 2022-2023 | Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203813

Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815

Έντυπο Υλικό