Δημοσιεύσεις

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έχει κατακτήσει διεθνή και διακεκριμένη ερευνητική παρουσία με πολλές και σημαντικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Το ερευνητικό έργο του τμήματος έχει δημοσιευθεί σε υψηλού επιπέδου καθιερωμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων τα ακόλουθα:

Acta Psychologica, British Journal of Management, Decision Sciences, International Journal of Research in Marketing, International Journal of Human Resource Management, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Applied Psychology, Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, Journal of Marketing, Journal of Product Innovation Management, Journal of Retailing, Journal of World Business, Journal of Service Research, Transportation Research. 

Το τμήμα έχει επίσης συνεχή και έντονη συνεδριακή παρουσία και το ερευνητικό έργο του έχει παρουσιασθεί σε πολλά διεθνή και σημαντικά συνέδρια όπως τα American Marketing Association Conference, Academy of Marketing Conference, Academy of Management Conference, Academy of International Business Conference, European Marketing Academy Conference, Academy of Marketing Science Conference και World Marketing Congress, μεταξύ πολλών άλλων