Σύνδεση με την Επιχειρηματική Κοινότητα

"Οι σπουδές μου στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με βοήθησαν όχι μόνο να αποκτήσω γνώσεις τις οποίες χρησιμοποιώ καθημερινά στη δουλειά μου, αλλά και στον τρόπο σκέψης μου. Με τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν μέσω της συμμετοχής μου στην πρακτική άσκηση αλλά και από το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus μπόρεσα να αποκτήσω έναν διεθνή ορίζοντα." Κ.Μ, απόφοιτη Μ&Ε 

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις απαιτήσεις της οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση. Επιπλέον αξιοποιεί ευκαρίες για ουσιαστική σύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα.