Επαγγελματικές Προοπτικές

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι το πρώτο και μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, προσφέροντας σχετικές σπουδές τόσο σε προπτυχιακό όσο σε και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις αγορές (δηλ. καταναλωτές, αγοραστές, πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, εξαγωγές) στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας.
Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Θέματα όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κοινωνικά Δίκτυα, Καινοτομία, Διαφήμιση στο Ίντερνετ, Ψηφιακή Επικοινωνία, Πωλήσεις, Διοίκηση Ποιότητας, Ηγεσία, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα και  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Τμήματος.

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι από τους πλέον σύγχρονους και δυναμικούς τομείς των επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων και προσφέρει πολλές προοπτικές απασχόλησης σε θέσεις με σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του τμήματος περιλαμβάνουν θέσεις σε:

 • τμήματα μάρκετινγκ: product manager, category manager, brand manager, διευθυντής μάρκετινγκ, κ.λπ.
 • τμήματα εμπορικά και πωλήσεων: επιθεωρητής πωλήσεων, merchandisers, εμπορικός διευθυντής, key account manager,  κ.λπ.
 • εταιρείες έρευνας αγοράς
 • ψηφιακο μάρκετινγκ
 • τμήματα εταιρικής επικοινωνίας
 • εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων
 • διαφημιστικές εταιρείες
 • τμήματα εξαγωγών
 • τμήματα δημοσίων σχέσεων
 • τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • καθώς και σε πολλά άλλα συναφή αντικείμενα (εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων franchising, κ.λπ.)

Οδηγός Επαγγελμάτων  Κατεβάστε τον Οδηγό Επαγγελμάτων

Συνεντεύξεις Αποφοίτων

Video: Απόφοιτοι του τμήματος μιλούν για τα επαγγέλματα τους

Συνεντεύξεις με παραδείγματα επαγγελμάτων αποφοίτων