Επαγγελματικές Προοπτικές

Θέσεις Εργασίας Αποφοίτων 

Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία είναι εξαιρετικά σύγχρονα και ευρεία πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων.
Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας και προσφέρει πολλαπλές επαγγελματικές προοπτικές με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα τάσεων εργασίας και μισθών Randstad 2024 κατάγραψε το μάρκετινγκ, την επικοινωνία και τις πωλήσεις μέσα στα τρία πρώτα σε πρόθεση προσλήψεων τμήματα της επιχείρησης.

Δείτε σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές του τμήματος:

Συνεντεύξεις Αποφοίτων

                                   → Διαδρομές Αποφοίτων

    Αποτελέσματα Ερευνών