Έρευνα Τάσεων HR και μισθών - Randstad 2018

Έρευνα Τάσεων HR και μισθών | Randstad 2018

Πως συμπορεύονται οι ακαδημαϊκές σπουδές με την αγορά εργασίας; Η έρευνα της Randstad για ακόμη μια χρονιά παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες τάσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και τις πρακτικές στελέχωσης προσωπικού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της εν λόγω έρευνας προέκυψε ότι ζητούνται δεξιότητες.

Οι κλάδοι Πωλήσεων και Μάρκετινγκ / Επικοινωνίας συνεχίζουν να είναι στους πιο πιθανούς για αύξηση προσωπικού.    

Επιπλέον τα αντικείμενα του τμήματος αντικατοπτρίζουν θέσεις στις οποίες ειναι πρόθυμες να επενδύουν οι εταιρείες σήμερα:

Tο εύρος των μισθών για τις βασικότερες θέσεις στους κλάδους των Πωλήσεων & Μάρκετινγκ συγκαταλέγεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Πηγή: Randstad 2018  |  Αποτελέσματα Έρευνας Τάσεων HR και μισθών

Δείτε ολόκληρη την έρευνα τάσεων ΗR και μισθών