Ανθρώπινο Δυναμικό

 Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, διακρίνεται και διαπρέπει χάρι στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει.

Άνθρωποι που καθημερινά προσπαθούν για την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, την αποτελεσματικότερη και μέγιστη ανάπτυξη ικανοτήτων, δυνατοτήτων και γνώσεων των φοιτητών μας.

Άνθρωποι με αγάπη προς το τμήμα και το επάγγελμά τους.