Πρόγραμμα Erasmus+

Επίσημη ιστόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                              Το πρόγραμμα Erasmus+ στο site του AUEB

30+χρόνια Erasmus 

Ακαδημαϊκός Συντονισμός Τμήματος

Κινητικότητα για Σπουδές:

  • κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής (drosos@aueb.gr | 210 8203 468)
  • κ. Χαράλαμπος Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (saridakis@aueb.gr ) | 210 8203 746)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

  • κ. Ειρήνη Νικάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( nikandr@aueb.gr | 210 8203 444)

Υποστήριξη - Διαχείριση: Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr | 210 8203 102)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για Πρακτική 'Ασκηση: https://www.iagora.com/

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 2024-2025

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS+ δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του Τμήματος να περάσουν ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών σε κάποιο Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκής χώρας που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα παρόμοια με αυτά που θα παρακολουθούσαν στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Τα μαθήματα αυτά αντιστοιχίζονται σε μαθήματα από το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και προστίθενται στο σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας /International Credit Mobility

Erasmus+ App Launch Event (NEO)

Χάρτης Φοιτητή Erasmus+ (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις)

Κανονισμός Τμήματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές

Ως μέρος του Προγράμματος ERASMUS+, το Τμήμα Μ&Ε δέχεται φοιτητές, για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους προσφέρει τα εξής μαθήματα στην Αγγλική για το ακαδ. έτος 2023-2024:

Φθινοπωρινό Εξάμηνο:

Retail Sales Promotions, Dr. P. Argouslidis

 

Εαρινό Εξάμηνο: 

Marketing of Services, Dr. K. Karantinou

Human Resource Management, Dr. L. Panayotopoulou

Change Management, Dr.  M. Vakola

Marketing Management, Dr. K.Kaminakis