Πρόγραμμα Erasmus+

Επίσημη ιστόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                              Το πρόγραμμα Erasmus+ στο site του AUEB

30+χρόνια Erasmus 

Ακαδημαϊκός Συντονισμός Τμήματος

Κινητικότητα για Σπουδές:

  •  κα Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (ledapan@aueb.gr, 210 8203 544)
  •  κα Eυαγγελία Κατσικέα, Επίκουρη Καθηγήτρια (ekt@aueb.gr)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

  • κα Ελένη Αποσπόρη, Επίκουρη Καθηγήτρια ( apospori@aueb.gr, 210 8203 141)

Υποστήριξη - Διαχείριση: Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr, 210 8203 102)

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS+ δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του Τμήματος να περάσουν ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών σε κάποιο Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκής χώρας που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα παρόμοια με αυτά που θα παρακολουθούσαν στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Τα μαθήματα αυτά αντιστοιχίζονται σε μαθήματα από το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και προστίθενται στο σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας /International Credit Mobility

Ως μέρος του Προγράμματος ERASMUS+, το Τμήμα Μ&Ε δέχεται φοιτητές, για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους προσφέρει τα εξής μαθήματα στην Αγγλική για το ακαδ. έτος 2017-2018:

Φθινοπωρινό Εξάμηνο:

Global Marketing, Dr. D. Skarmeas

Human Resource Management, Dr. L. Panayotopoulou

Retail Sales Promotions, Dr. P. Argouslidis
 

Εαρινό Εξάμηνο: 

Marketing of Services, Dr. K. Karantinou

Change Management, Dr.  M. Vakola

Cross cultural Communication, Dr. E. Apospori