Εξερχόμενοι Φοιτητές

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής
   

Κριτήρια Kατάταξης και Τοποθέτησης στα Ξένα Πανεπιστήμια

Η κατάταξη των αιτούντων φοιτητών για το ακαδ. έτος 2022-2023 και η τοποθέτηση τους στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια  θα γίνει υπολογίζοντας :

 • Τη βαρύτητα ποσοστού κατοχυρωμένων μαθημάτων βάσει μαθημάτων προγράμματος σπουδών για το εξάμηνο σπουδών του φοιτητή επί το μέσο όρο βαθμολογίας των κατοχυρωμένων μαθημάτων (σε επιλεγμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται μαζί με την πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα).
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης του ιδρύματος υποδοχής.

Χρήσιμα Έγγραφα, Πρόγραμμα Erasmus+ 

 1. Έντυπο προσυμφωνημένης Αναγνώρισης
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement for Studies
 4. Learning Agreement DURING Mobility
 5. Μηνιαία επιχορήγηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση | ΙΚΥ 

Γενικές Πληροφορίες 2023-2024 | Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές


   
  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι