Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει διδακτορικές σπουδές στα κύρια γνωστικά πεδία του τμήματος, αλλά και σε συγγενή πεδία που διδάσκονται στο τμήμα. Οι απόφοιτοί του διαθέτουν ισχυρά προσόντα για μία διακεκριμένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ή του ευρύτερου χώρου των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Πρόκειται για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και προϋποθέτει την αποκλειστική ενασχόληση των φοιτητών με τις διδακτορικές σπουδές που περιλαμβάνουν ειδικά μαθήματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οδηγεί σε λήψη διδακτορικού διπλώματος που είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να χορηγήσει ένα πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα είναι ολιγομελές και κάθε έτος γίνεται δεκτός ένας μικρός αριθμός νέων φοιτητών με υψηλά προσόντα και στόχους.

Φιλοδοξούμε να έχουμε στο πρόγραμμα τους καλύτερους νέους ερευνητές και να τους προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και ακαδημαϊκή αγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να δείτε κατάλογο με τις Διδακτορικές Διατριβές του τμήματος καθώς και τους Υποψήφιους Διδάκτορες και Διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δείτε τι λένε για μας οι απόφοιτοι του Διδακτορικού μας προγράμματος