Πρόγραμμα και Κατευθύνσεις Σπουδών

Δες το τμήμα με μια ματιά

Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών 

(ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)                           Αναλυτική Παρουσίαση Μαθημάτων

Η υποχρεωτική φοίτηση στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι Υποχρεωτικά, τα τέσσερα (4) είναι Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής. Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, εκτός εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας (Δείτε ΕΔΩ ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή από Ξένη Γλώσσα). 

Τα μαθήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Κάθε ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου δεκατριών (13) εβδομάδων. Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν μία (1) ή δύο (2) πρόσθετες ώρες την εβδομάδα για εργαστηριακές ασκήσεις που συντελούν στην καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις (επιλέξτε αντίστοιχα για περισσότερες πληροφορίες):

Κάθε μία από τις κατευθύνσεις περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης.

Τα έξι (6) μαθήματα Επιλογής προέρχονται είτε από ενιαία λίστα μαθημάτων (προσφερόμενα τόσο από το τμήμα όσο και από τα υπόλοιπα τμήματα του ΟΠΑ) είτε από τα μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πτυχίο είναι ενιαίο και η κατεύθυνση σπουδών δεν αναγράφεται στο πτυχίο, αλλά αναγράφεται μόνο στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στους φοιτητές του τμήματος δίνεται προαιρετικά δυνατότητα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Επίσης προσφέρεται προαιρετικά και δωρεάν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.

Γενικές Πληροφορίες

  • Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές Α’ και Β’ εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν μέγιστο αριθμό μαθημάτων ίσο με 7.  

Οι φοιτητές Γ’ και Δ’ εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν μέγιστο αριθμό μαθημάτων ίσο με 8.

Οι φοιτητές των Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν μέγιστο αριθμό μαθημάτων ίσο με 9.

Οι φοιτητές των Ζ’ και Η' εξαμήνων και έπειτα μπορούν να δηλώσουν μέγιστο αριθμό μαθημάτων ίσο με 10.

Στο μέγιστο αριθμό δήλωσης μαθημάτων δεν προσμετρούνται τα μαθήματα Ξένης Γλώσσας (I-V) καθώς και τα μαθήματα που ανήκουν στο  Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα Κατεύθυνσης από το 7ο εξάμηνο κι έπειτα, και μόνο εφόσον έχουν δηλώσει κατεύθυνση.

  • Γνώση Πληροφορικής

Τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών που θα αποδεικνύουν γνώση πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
  • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι
  • Ηλεκτρονική Επικοινωνία.

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αναλυτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Aναλυτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Ανακοίνωση για το Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Ανακοίνωση σχετικά με Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022 (Αλλαγές) 

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Αναλυτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022

---------------

Παρακάτω βρείτε:

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Αναλυτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 (1/9/2020) 

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Αναλυτικός Οδηγός 2019-2020

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 

Αναλυτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019 

Ανακοίνωση σχετικά με Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020 (Αλλαγές)

Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019 (Αλλαγές και Υποχρεωτική Μετάβαση) 

Παλαιότερα προγράμματα 2017-2018:Εισαχθέντες 2002-2014| Εισαχθέντες 2000-2002 | Εισαχθέντες 1999-2000 και νωρίτερα | 

Μεταβατικές Διατάξεις 2018-2019 (προκειμένου για την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών)