Κατεύθυνση: Επιχειρησιακή Αναλυτική

Η κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Αναλυτικής προσφέρει εξειδίκευση στην ανάλυση και μοντελοποίηση ποσοτικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων και την κατανόηση φαινομένων και συμπεριφορών στις επιχειρήσεις και στις αγορές.

Μαθήματα:

Αναλυτική Διαδικτύου, 7ο εξάμηνο

Αναλυτική Μάρκετινγκ, 7ο εξάμηνο

Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ, 8ο εξάμηνο

Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών, 8ο εξάμηνο