Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει αυτοτελώς και συμμετέχει σε μία σειρά από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους και μερικής φοίτησης (Master of Sciences και MBA). Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα  διαχειρίζεται αυτοτελώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα   Μάρκετινγκ &  Επικοινωνίας που προσφέρει τα ακόλουθα τρία τμήματα σπουδών:
1 & 2. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία

Λειτουργεί από το 1998 με τη μορφή Πλήρους ή Μερικής Φοίτησης. Σκοπός του προγράμματος είναι  να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας, ώστε να ανταγωνίζονται με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

  MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, για Στελέχη Επιχειρήσεων  |   ΜSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Πλήρους Φοίτησης

3. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (Program in International Marketing, PRIMA).

Το 2008-09 ξεκίνησε να λειτουργεί η κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, στο Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό, η διδασκαλία της οποίας γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η περαιτέρω εξειδίκευση πτυχιούχων στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και συναφών επιστημών, στην ανάπτυξη, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση προϊόντων για διεθνείς αγορές. Βασικούς στόχους και χαρακτηριστικά του προγράμματος αποτελούν: η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος σπουδών που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες, η ενδυνάμωση της κινητικότητας των φοιτητών και των διδασκόντων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε σπουδαστές από νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

  PRIMA

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που συμμετέχει το τμήμα: