Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει αυτοτελώς και συμμετέχει σε μία σειρά από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους και μερικής φοίτησης (Master of Sciences και MBA). Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα  διαχειρίζεται αυτοτελώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα   Μάρκετινγκ &  Επικοινωνίας που προσφέρει τα ακόλουθα τρία τμήματα σπουδών:

1 & 2. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία

Λειτουργεί από το 1998 με τη μορφή Πλήρους ή Μερικής Φοίτησης. Σκοπός του προγράμματος είναι  να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας, ώστε να ανταγωνίζονται με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

  MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, για Στελέχη Επιχειρήσεων  |   ΜSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Πλήρους Φοίτησης

3. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (Program in International Marketing, PRIMA).

Το 2008-09 ξεκίνησε να λειτουργεί η κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, στο Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό, η διδασκαλία της οποίας γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η περαιτέρω εξειδίκευση πτυχιούχων στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και συναφών επιστημών, στην ανάπτυξη, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση προϊόντων για διεθνείς αγορές. Βασικούς στόχους και χαρακτηριστικά του προγράμματος αποτελούν: η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος σπουδών που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες, η ενδυνάμωση της κινητικότητας των φοιτητών και των διδασκόντων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε σπουδαστές από νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

  PRIMA

4. ΠΜΣ Αναλυτική Μάρκετινγκ.

Το Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το μόνο και πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ελληνικού πανεπιστημίου στο αντικείμενο του. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ένα σύγχρονο, άρτιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στις εξελίξεις της επιστήμης και στις νέες ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Σήμερα, οι αλλαγές στην τεχνολογία και την οικονομία επιταχύνονται και δημιουργείται ισχυρή ζήτηση για επιστήμονες με αναλυτικές ικανότητες και σύγχρονη τεχνογνωσία στην κατανόηση και αξιοποίηση δεδομένων που προέρχονται από το φυσικό και το ψηφιακό περιβάλλον των αγορών.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που συμμετέχει το τμήμα: