Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας - Business Communication Lab

 Η αποστολή του B.C.Lab είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευνητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής επικοινωνίας, για πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

 
 
Το εργαστήριο έχει αναλάβει πολλά έργα και έρευνες για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

http://www.bclab.aueb.gr

Έτος ίδρυσης: 1992 
(ΦΕΚ 174/ 24.7.98, Τεύχος Α, ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 580 - 24.02.2017)

Διευθυντής:
Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος


Εργαστήριο Μάρκετινγκ - Marketing Laboratory

Η αποστολή του εργαστηρίου A.La.R.M. είναι να διεξάγει διεθνούς βεληνεκούς έρευνα και να υποστηρίζει υψηλής στάθμης εκπαιδευτική δραστηριότητα, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ.

Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στις ερευνητικές μονάδες του εργαστηρίου έχουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Μάρκετινγκ.

Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα και έχει αναλάβει μελέτες πολυάριθμων έργων για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης αναλάβει τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια, διαλέξεις) με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

https://www.dept.aueb.gr/el/marketinglab

Έτος ίδρυσης: 2000
(ΦΕΚ 148/5.7.01, Τεύχος Α)

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας

Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - Δ.Α.Δ.

Αποστολή του εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η έρευνα στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων και η επιστημονική υποστήριξη το Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 

To εργαστήριο συμμετέχει στο διεθνές ερευνητικό δίκτυο CRANET και στο διεθνές ερευνητικό δίκτυο GLOBE με συντονιστή το Wharton Business School.

http://www.hrm.aueb.gr

Έτος ίδρυσης: 2016 (ΦΕΚ 4059/ 19.12.2016, Τεύχος Β)

Διευθύντρια:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα