Κατατακτήριες Εξετάσεις

  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοιχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων 2023-2024

Ανακοίνωση εγγραφών εισαγομένων με κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2023-2024

Ανακοίνωση ακαδ. έτους 2024-2025

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων 

Αίτηση  (φόρμα)

  • Απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων εξετάσεων Ι.Ε.Κ. ακαδ.έτους 2023-2024

Ανακοίνωση ακαδ. έτους 2024-2025 (Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.) 

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.)

Αίτηση –Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. (φόρμα)