Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ανακοίνωση ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων (θα ανακοινωθεί)

Αίτηση  (φόρμα)

Ανακοίνωση ακαδ. έτους 2022-2023 (Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.) 

Αίτηση –Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. (φόρμα) (θα ανακοινωθεί)