Κατατακτήριες Εξετάσεις

  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοιχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2023-2024

Ανακοίνωση ακαδ. έτους 2023-2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων 2022-2023

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων 

Αίτηση  (φόρμα)

  • Απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Ανακοίνωση ακαδ. έτους 2023-2024 (Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.) 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων εξετάσεων Ι.Ε.Κ. ακαδ.έτους 2022-2023

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.)

Αίτηση –Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. (φόρμα)