Εκδηλώσεις

 • 14-10-2021
  Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας σας προσκαλεί σε ερευνητικό σεμινάριο με προσκεκλημένο εισηγητή τον καθηγητή Marco Vivarelli, Professor at the Catholic University of Milano, Director of the Department of Economic Policy. Το σεμινάριο έχει τίτλο “May AI revolution be labour-friendly? Some micro evidence from the supply side” και θα λάβει χώρα την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00-17:00 στο νέο κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών (αίθουσα  Τ102    Τα ερευνητικά σεμινάρια του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας είναι ανοικτά προς όλα τα μέλη ΔΕΠ και υποχρεωτικά για τους Υποψήφιους
 • 16-09-2021
  Του Υποψηφίου Διδάκτορα κυρίου Κωνσταντίνου Κοττικά. Θέμα: «Καινοτόμες Στρατηγικές Μάρκετινγκ: Ανταπόκριση στην Αγορά και Διαμόρφωση της Αγοράς» (“Innovative Marketing Strategies: Market‐Driven Versus Market‐Driving”). Παρουσίαση μέσω e‐Presence. Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.
 • 06-04-2021
  Της Υποψήφιας Διδάκτορος κυρίας Μαρίνας Καρλή. Θέμα: «Η Επίδραση της Μεταφοράς της Μάθησης στην Εργασιακή Συμπεριφορά με τη  Χρήση των Τεστ Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων»   (“The Impact of Learning Transfer on Employees’ Work Behavior   Using Situational Judgment Tests”). Παρουσίαση μέσω e‐Presence. Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.
 • 26-08-2020
  Παρουσίαση μέσω e‐Presence. Της Υποψήφια Διδάκτορος κυρίας Μαρίας‐Αγγελικής Τρομπέτα Θέμα: “A Meta‐analysis of the effects of Music on Customers of Tourism Services” («Μια Μετα‐ανάλυση των Επιδράσεων της Μουσικής στους Πελάτες Τουριστικών Υπηρεσιών»)) Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.
 • 01-06-2020
  Webinar γνωριμίας με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  Δείτε περισσότερα εδώ.
 • 01-06-2020
  Παρουσίαση μέσω e‐Presence. Υποψήφιος διδάκτορας κύριος Αθανάσιος Πολυπόρτης | Θέμα: “Incidental Emotions and Hedonic Forecasting: The Role of the Certainty‐Uncertainty Appraisal Dimension” («Περιστασιακά Συναισθήματα και Ηδονικές Προβλέψεις: ο Ρόλος της Αβεβαιότητας ως Διάσταση Εκτιμήσεως»)   Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.
 • 01-06-2020
  Παρουσίαση μέσω e‐Presence. Υποψήφια διδάκτωρ κυρία Αποστολία Λουκοπούλου | Θέμα: “Attribute Level Variety‐Seeking Behavior” («Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε Επίπεδο Προϊοντικών Χαρακτηριστικών») Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.
 • 04-02-2020
  Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας σας προσκαλεί σε ερευνητικό σεμινάριο με προσκεκλημένο εισηγητή τον καθηγητή Tammo Bijmolt, Professor in Marketing Research at the University of Groningen. Το σεμινάριο έχει τίτλο “How to Do Well by Doing Good: A Meta-Analysis of Consumer Responses to Cause-Related Marketing” και θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00-18:00 στο νέο κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών.      Τα ερευνητικά σεμινάρια του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας είναι ανοικτά προς όλα τα μέλη ΔΕΠ και υποχρεωτικά για τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος
 • 30-12-2019
  Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.
 • 03-09-2019
  Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.

Σελίδες