Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Του Υποψηφίου Διδάκτορα κυρίου Κωνσταντίνου Κοττικά.

Θέμα: «Καινοτόμες Στρατηγικές Μάρκετινγκ: Ανταπόκριση στην Αγορά και Διαμόρφωση της Αγοράς» (“Innovative Marketing Strategies: Market‐Driven Versus Market‐Driving”).

Παρουσίαση μέσω e‐Presence.

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 21, 2021 - 09:00