Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (McGill University, Canada, North Carolina State University, USA, Aston University, Birmingham, UK) καθώς και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος (APIVITA Natural Products, EV. GE. PISTIOLAS S.A).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.