Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

2019

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε εκ νέου το Νοέμβριο 2019 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Florida International University, Miami, Florida, USA |California State University, East Bay, Berkeley, California, USA | University of Nicosia, Nicosia, Cyprus) καθως και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος.

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.

Επακόλουθο της διαδικασίας αξιολόγησης ήταν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος να λάβει πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) δεδομένου οτι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).      

2010

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (McGill University, Canada, North Carolina State University, USA, Aston University, Birmingham, UK) καθώς και κορυφαία στελέχη εταιριών της Ελλάδος (APIVITA Natural Products, EV. GE. PISTIOLAS S.A).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.