Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Της Υποψήφιας Διδάκτορος κυρίας Μαρίνας Καρλή.

Θέμα: «Η Επίδραση της Μεταφοράς της Μάθησης στην Εργασιακή Συμπεριφορά με τη  Χρήση των Τεστ Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων»   (“The Impact of Learning Transfer on Employees’ Work Behavior   Using Situational Judgment Tests”).

Παρουσίαση μέσω e‐Presence.

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Απρίλιος 15, 2021 - 12:00