Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Παρουσίαση μέσω e‐Presence.

Υποψήφια διδάκτωρ κυρία Αποστολία Λουκοπούλου | Θέμα: “Attribute Level Variety‐Seeking Behavior”
(«Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε Επίπεδο Προϊοντικών
Χαρακτηριστικών»)

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 2, 2020 - 11:00