Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Παρουσίαση μέσω e‐Presence.

Υποψήφιος διδάκτορας κύριος Αθανάσιος Πολυπόρτης | Θέμα: “Incidental Emotions and Hedonic Forecasting: The Role of the Certainty‐Uncertainty Appraisal Dimension”
(«Περιστασιακά Συναισθήματα και Ηδονικές Προβλέψεις: ο Ρόλος της Αβεβαιότητας ως Διάσταση Εκτιμήσεως»)
 

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 9, 2020 - 12:30