Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Παρουσίαση μέσω e‐Presence.

Της Υποψήφια Διδάκτορος κυρίας Μαρίας‐Αγγελικής Τρομπέτα

Θέμα: “A Meta‐analysis of the effects of Music on Customers of Tourism Services”
(«Μια Μετα‐ανάλυση των Επιδράσεων της Μουσικής στους Πελάτες Τουριστικών Υπηρεσιών»))

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 2, 2020 - 14:00