Κατεύθυνση: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Η κατεύθυνση Ψηφιακού μάρκετινγκ προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για την ένταξη ψηφιακών εφαρμογών και την αξιοποίηση δεδομένων σε μια στρατηγική μάρκετινγκ που συνδυάζει ψηφιακά και μη μέσα και αναδεικνύει την εμπειρία πελάτη σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μαθήματα:

Αναλυτική Διαδικτύου, 7ο εξάμηνο

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, 7ο εξάμηνο

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ, 8ο εξάμηνο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου, 8ο εξάμηνο