Συνολική εικόνα

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με το είδος των δημοσιεύσεων σε περιοδικά:

Κατηγορία

2018

2017

2016

2015

1

11

13

10

15

2

4

3

3

6

3

1

1

1

4

2

2

2

3

5

1

1

6

1

3

7

7

10

6

8

Κατηγορίες αναλυτικά:

  1. Σύνολο δημοσιεύσεων μελών Τμήματος Μ&Ε
  2. Δημοσιεύσεις με 1ο/η συγγραφέα ή/και υπεύθυνο/η για την αλληλογραφία από Τμήμα Μ&Ε
  3. Δημοσιεύσεις αυτοδύναμες
  4. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία μελών Τμήματος Μ&Ε
  5. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με άλλα τμήματα ΟΠΑ
  6. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα
  7. Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με Πανεπιστήμια εξωτερικού