Κατατακτήριες Εξετάσεις 2019-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί προς κατάταξη πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

  1. Μαθηματικά 
  2. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  3. Πληροφορική

Δείτε αναλυτικά την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού: συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τον  μήνα Δεκέμβριο (ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Αθήνα,  14 Ιουνίου  2019