Ενημέρωση για μηχανογραφικά δελτία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ενημέρωση για το Τμήμα, στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 210 8203110, 210 8203129, 210 8203408, 210 8203409 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmst@aueb.gr.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα ενημέρωσης για τους μαθητές κι αποφοίτους Λυκείου.