Οδηγίες για Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Στη σελίδα  https://www.aueb.gr/el/remote-exams έχουν αναρτηθεί οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων.